Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

Trang chủ: https://muthienha.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083635369003

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyết Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 30/07/2022 (10h) - Open Beta: 31/07/2022 (13h)