Mu Mới ra, Mu Thiên Kiếm  - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Không Webshop-Đồ Nguyên Bản
Mu Mới ra, Mu Thiên Kiếm  - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Không Webshop-Đồ Nguyên Bản

Trang chủ: https://mu-thienkiem.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienkiem2003/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Kiếm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 30/01/2023 (9h) - Open Beta: 31/01/2023 (13h)