Mu Mới ra, Mu Thiên Kiếm SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Thiên Kiếm SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-thienkiem.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienkiem2003/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 08/03/2023 (9h) - Open Beta: 09/03/2023 (13h)