Mu Mới ra, Mu Thiên Kiếp - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Cày Cuốc - boss nhiều - treo off

Trang chủ: https://muthienkiep.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThienKiep

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đón Tết

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 10%

Alpha Test: 22/01/2022 (13h) - Open Beta: 23/01/2022 (13h)