Mu Mới ra, Mu Thiên Kim SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN
Mu Mới ra, Mu Thiên Kim SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

Trang chủ: https://mu-thienkim.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienkim.co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN MA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 21/04/2024 (9h) - Open Beta: 22/04/2024 (13h)