Mu Mới ra, MU THIÊN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, MU THIÊN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: https://mu-custom.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom233

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/01/2024 (13h) - Open Beta: 09/01/2024 (13h)