Mu Mới ra, MU Thiên Mệnh - Season 2 Exp 60x - Drop 5% - Chuẩn Ss2
Mu Mới ra, MU Thiên Mệnh - Season 2 Exp 60x - Drop 5% - Chuẩn Ss2

Trang chủ: https://id.mu-ss2.net.vn/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/501848934654727

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MU Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 60x, Drop 5%

Alpha Test: 23/02/2022 (13h) - Open Beta: 25/02/2022 (13h)