Mu Mới ra, MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CUSTOM-SIÊU GIẢI TRÍ
Mu Mới ra, MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CUSTOM-SIÊU GIẢI TRÍ

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenhss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2022 (13h) - Open Beta: 06/10/2022 (20h)