Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThienMenhSeason6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 09/03/2023 (13h) - Open Beta: 11/03/2023 (13h)