Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-FREE-TRAIN WCOI
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-FREE-TRAIN WCOI

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenhss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 12/12/2022 (13h) - Open Beta: 13/12/2022 (13h)