Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU
Mu Mới ra, Mu Thiên Mệnh SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenh2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 16/02/2023 (9h) - Open Beta: 17/02/2023 (13h)