Mu Mới ra, MU Thiên Quyền - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí tiêu chí có làm mới có ăn

Trang chủ: http://muthienquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienquyen6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Quyền

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 15/07/2023 (10h) - Open Beta: 16/07/2023 (13h)