Mu Mới ra, MU Thiên Sứ - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - Miễn Phí 99%,  Chuẩn Cày Cuốc
Mu Mới ra, MU Thiên Sứ - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - Miễn Phí 99%,  Chuẩn Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-thiensuss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThienSuSeason6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 30%

Alpha Test: 21/10/2021 (13h) - Open Beta: 22/10/2021 (19h)