Mu Mới ra, Mu Thiên Sứ - Season 6 Exp 600x - Drop 10% - Game Đông đảo người chơi- Full Sk
Mu Mới ra, Mu Thiên Sứ - Season 6 Exp 600x - Drop 10% - Game Đông đảo người chơi- Full Sk

Trang chủ: http://muthiensu.us

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthiensuss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Sứ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 600x, Drop 10%

Alpha Test: 12/11/2022 (14h) - Open Beta: 15/11/2022 (8h)