Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop
Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

Trang chủ: https://muthientu.net

Fanpage hỗ trợ: https://muhn.pro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 22/02/2023 (20h) - Open Beta: 24/02/2023 (13h)