Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới
Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới

Trang chủ: https://muthientu.pro

Fanpage hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 15/04/2024 (20h) - Open Beta: 19/04/2024 (13h)