Mu Mới ra, Mu Thiên Tử - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Game Free cầy cuốc ra đồ vào trải
Mu Mới ra, Mu Thiên Tử - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Game Free cầy cuốc ra đồ vào trải

Trang chủ: https://mu-thientu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Onilne-2022-100235092482667/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 13/11/2021 (8h) - Open Beta: 14/11/2021 (13h)