Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - free 99%,boss rơi ngọc full
Mu Mới ra, MU Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - free 99%,boss rơi ngọc full

Trang chủ: https://muthientuss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thientuss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATLANTIS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 16/05/2024 (19h) - Open Beta: 17/05/2024 (19h)