Mu Mới ra, MU Thiênh MỆnh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu dài, đông vui
Mu Mới ra, MU Thiênh MỆnh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu dài, đông vui

Trang chủ: http://muthienmenh.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bạch Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 07/06/2024 (13h) - Open Beta: 09/06/2024 (15h)