Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí và giải trí
Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí và giải trí

Trang chủ: https://muthoidai.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-Qu%C3%A1n-MuOnline-105568685553547/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 13/07/2022 (19h) - Open Beta: 15/07/2022 (19h)