Mu Mới ra, Mu Thời Đai - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Mu Thời Đai - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://muthoidai.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Ma

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/08/2023 (10h) - Open Beta: 31/08/2023 (13h)