Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 6 Exp 500x - Drop 25% - Đua Top Rs Nhận Set Độc Quyền
Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 6 Exp 500x - Drop 25% - Đua Top Rs Nhận Set Độc Quyền

Trang chủ: https://muthoidai.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Th%E1%BB%9Di-%C4%90%E1%BA%A1i-Th%E1%BB%8Fa-Ni%E1%BB%81m-%C4%90am-M%C3%AA-Custom-C%E1%BA%A7y-Cu%E1%BB%91c-106874171777393

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 25%

Alpha Test: 17/10/2021 (10h) - Open Beta: 18/10/2021 (10h)