Mu Mới ra, Mu Thời Gian - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không TOP nạp , Không buff bấn
Mu Mới ra, Mu Thời Gian - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không TOP nạp , Không buff bấn

Trang chủ: https://mu-thoigian.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/L%E1%BB%A5c-%C4%90%E1%BB%8Ba-Mu-V%C4%A9nh-H%E1%BA%B1ng-274207467758363

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thời Gian

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 13/08/2022 (13h) - Open Beta: 14/08/2022 (13h)