Mu Mới ra, Mu Thống Lĩnh - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Mu Thống Lĩnh - đam mê bất tận

Trang chủ: https://mu-thonglinh.net/thanhlong

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThongLinh

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 01/08/2023 (13h) - Open Beta: 04/08/2023 (13h)