Mu Mới ra, Mu Thống Nhất - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Lối chơi cân bằng cho mọi đối tượng
Mu Mới ra, Mu Thống Nhất - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Lối chơi cân bằng cho mọi đối tượng

Trang chủ: http://muthongnhat.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084598640036

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 14/10/2022 (10h) - Open Beta: 15/10/2022 (10h)