Mu Mới ra, Mu Thống Nhất - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - ko TC, Ko DH, Ko Webshop,Max W3,380
Mu Mới ra, Mu Thống Nhất - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - ko TC, Ko DH, Ko Webshop,Max W3,380

Trang chủ: http://muthongnhat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthongnhatss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 5%

Alpha Test: 05/01/2023 (13h) - Open Beta: 07/01/2023 (13h)