Mu Mới ra, MU Thuần Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THUẦN VŨ - Open chính thức 3/9
Mu Mới ra, MU Thuần Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THUẦN VŨ - Open chính thức 3/9

Trang chủ: http://muthuanvu.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Thuần Vũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 01/09/2022 (13h) - Open Beta: 03/09/2022 (13h)