Mu Mới ra, MU THUYẾT THẦN - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - GAME CÀY CUỐC- DÀNH CHO AE DÂN CÀY
Mu Mới ra, MU THUYẾT THẦN - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - GAME CÀY CUỐC- DÀNH CHO AE DÂN CÀY

Trang chủ: https://mu-thuyetthan.net/tintuc/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556919393493

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THUYẾT THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 100%

Alpha Test: 28/03/2024 (10h) - Open Beta: 30/03/2024 (17h)