Mu Mới ra, Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cusstom Đồ Mới + Dung luyện Đồ
Mu Mới ra, Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cusstom Đồ Mới + Dung luyện Đồ

Trang chủ: https://mu-tiengioi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/07/2023 (10h) - Open Beta: 31/07/2023 (13h)