Mu Mới ra, Mu Tinh Ban - Season 6 Exp 250x - Drop 5% - KHÔNG WEB SHOP , ITEAM GIÁ TRỊ CAO

Trang chủ: https://mu-tinhban.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTinhBan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 5%

Alpha Test: 27/10/2021 (19h) - Open Beta: 29/10/2021 (19h)