Mu Mới ra, Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu Custom Vip Pro

Trang chủ: https://mutinhban.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Anh Em

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 08/09/2023 (19h) - Open Beta: 09/09/2023 (19h)