Mu Mới ra, Mu tinh nghia - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game dep ko là chuẩn cày cuốc
Mu Mới ra, Mu tinh nghia - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game dep ko là chuẩn cày cuốc

Trang chủ: http://id.mutinhnghia.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/C%E1%BB%99ng-%C4%90%E1%BB%93ng-Mu-m%E1%BB%9Bi-ra-Mu-Free-Mu-m%E1%BB%9Bi-Ope

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 03/12/2021 (9h) - Open Beta: 04/12/2021 (13h)