Mu Mới ra, MU Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi - drop item 40%
Mu Mới ra, MU Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi - drop item 40%

Trang chủ: http://mutinhyeu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMUTinhYeu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ƯỚC NGUYỆN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 16/03/2023 (19h) - Open Beta: 18/03/2023 (19h)