Mu Mới ra, MU TITANK - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Máy chủ miến phí - Không Top Nạp

Trang chủ: https://mutitank.info/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/cykdvs695

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TITANK

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 27/04/2024 (13h) - Open Beta: 28/04/2024 (13h)