Mu Mới ra, Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí chơi là có dễ chơi

Trang chủ: https://mutocdo.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutocdoss615?locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 18/09/2023 (10h) - Open Beta: 19/09/2023 (19h)