Mu Mới ra, Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí dễ chơi cày cuốc

Trang chủ: https://mutocdo.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutocdoss615

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 11/11/2023 (10h) - Open Beta: 13/11/2023 (19h)