Mu Mới ra, MU Trăng Máu - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Nguyên thủy, Cày ngọc đổi WP, free
Mu Mới ra, MU Trăng Máu - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Nguyên thủy, Cày ngọc đổi WP, free

Trang chủ: https://ss6.muphohien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trăng Máu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 01/05/2024 (13h) - Open Beta: 03/05/2024 (13h)