Mu Mới ra, MU Trống đồng - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Free Play game đầu tay
Mu Mới ra, MU Trống đồng - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Free Play game đầu tay

Trang chủ: https://mutrongdong.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoirattp

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: Long Phụng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 02/12/2021 (13h) - Open Beta: 04/12/2021 (13h)