Mu Mới ra, 💓Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS
Mu Mới ra, 💓Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

Trang chủ: http://www.mutrongdong.info

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/mutrongdong.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 💓Mu Trống Đồng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 17/09/2022 (13h) - Open Beta: 19/09/2022 (13h)