Mu Mới ra, Mu Trung Quốc  - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Free 99,99% cày là có

Trang chủ: http://mutrungquoc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu0nlinevietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Online

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 20/07/2022 (11h) - Open Beta: 22/07/2022 (11h)