Mu Mới ra, MU TRỨNG VÀNG PC - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, MU TRỨNG VÀNG PC - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: https://mutrungvangpc.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTrungVangPC

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 06/04/2024 (13h) - Open Beta: 07/04/2024 (13h)