Mu Mới ra, MU TRỨNG VÀNG - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MU Trứng Vàng season 6

Trang chủ: https://mutrungvang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutrungvangss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trứng Vàng Season 6

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 18/05/2024 (13h) - Open Beta: 19/05/2024 (13h)