Mu Mới ra, MU TRỨNG VÀNG - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - SS6 thêm PET, săn Wcoin, PK Guid

Trang chủ: https://mutrungvang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutrungvangss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU TRỨNG VÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 40%

Alpha Test: 06/04/2024 (13h) - Open Beta: 07/04/2024 (13h)