Mu Mới ra, Mu Trường Sa SS2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị
Mu Mới ra, Mu Trường Sa SS2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

Trang chủ: https://mutruongsa.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongsa

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Trường Sa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 10/11/2022 (13h) - Open Beta: 13/11/2022 (19h)