Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - MARKET SHOP -NO VIP

Trang chủ: https://mutruongton.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongton

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ TRƯỜNG TỒN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3x, Drop 30%

Alpha Test: 10/07/2022 (8h) - Open Beta: 15/07/2022 (13h)