Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-NHIỀU SỰ KIỆN
Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-NHIỀU SỰ KIỆN

Trang chủ: https://mu-truongton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongtonss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 13/11/2022 (9h) - Open Beta: 14/11/2022 (19h)