Mu Mới ra, Mu Trường Tồn SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Cày là có , không nạp, không top

Trang chủ: https://muvn.cc/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonliness6plus

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 14/01/2024 (13h) - Open Beta: 21/01/2024 (19h)