Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option
Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option

Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruyenky2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 27/02/2023 (13h) - Open Beta: 01/03/2023 (13h)