Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruyenky2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 16/03/2023 (13h) - Open Beta: 18/03/2023 (13h)