Mu Mới ra, ***Mu Truyền Kỳ*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruyenky6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai Mở Máy Chủ: Hắc Sát

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 02/03/2023 (10h) - Open Beta: 03/03/2023 (19h)